Zkouška z českého jazyka B1 pro občanství – Kompletní průvodce 2024
30 min

Zkouška z českého jazyka B1 pro občanství – Kompletní průvodce 2024

Čeština pro cizince 3. července, 2024 Autor: Romana Kratochvílová

Cílem tohoto článku je podrobně popsat průběh a obsah zkoušky pro získání občanství ČR.

V článku se dozvíte, jak se připravit na zkoušku z českých reálií a na zkoušku z českého jazyka.

Podrobně vás provedu všemi částmi jazykové zkoušky a na konkrétních příkladech vám ukážu, jak k jednotlivým typům úloh přistupovat a na co si dát pozor.

Pokud potřebujete pomoc při tréninku na zkoušku, partnera pro konverzační aktivity nebo učitele pro odstraňování chyb při psaní, nabízím individuální kurzy a lekce češtiny pro cizince, kde spolu projdeme spoustu dalších příkladů, modelové testy a vypilujeme strategii pro úspěšné složení zkoušky.

Obecné informace

Zkouška je určena všem cizincům, kteří žádají o udělení státního občanství České republiky a potřebují doložit svou komunikační kompetenci v češtině na požadované úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). Úroveň B1 znamená, že uživatel je schopen používat češtinu ve většině každodenních praktických situací při pobytu v České republice.

Zkoušku pořádá Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK). Více informací o organizaci zkoušky najdete na následujících odkazech:

Zkouška z reálií a češtiny pro občanství ČR – Univerzita Karlova – ÚJOP UK – Ústav jazykové a odborné přípravy

Informační stránky ke zkoušce pro udělení českého občanství

Zkouška pro účely udělování státního občanství ČR se skládá ze 2 zkoušek: ze zkoušky z českých reálií a ze zkoušky z českého jazyka.

Zkouška z českých reálií

Zkouška z českých reálií má formu testu, který obsahuje 30 otázek. U každé otázky jsou 4 odpovědi, z nichž je třeba vybrat jednu správnou.

Příklad:
1. Který den si Češi obyčejně dávají vánoční dárky?
A) 6. ledna.
B) 24. prosince.
C) 25. prosince.
D) 26. prosince.

Správná odpověď: B

Otázky jsou vybírány pouze z Databanky testových úloh.

Je tedy možné se před zkouškou seznámit se všemi otázkami (je jich celkem 300) včetně jejich správného řešení. Pro úspěšné složení této zkoušky je třeba 60 % správných odpovědí, tj. 18 z celkových 30.

Struktura zkoušky z českého jazyka

Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

části zkoušky z českého jazyka

V písemné části zkoušky budete zapisovat správné odpovědi úloh testujících čtení a poslech a budete psát dva souvislé texty. Můžete si dělat poznámky do textu úloh, ale  konečné řešení přepíšete do záznamového archu.

Nesmíte používat žádné pomůcky (telefon, slovník apod.) a můžete psát pouze obyčejnou tužkou, kterou dostanete, a používat gumu.

Čtení

V této části zkoušky vás čekají 4 úlohy, na které máte 50 minut.

Úloha 1

Obsahuje středně dlouhý informační text (např. inzerát, leták, návod) a 6 tvrzení, která je třeba označit jako pravdivá (ANO), nebo nepravdivá (NE).

Příklad:

Vyzkoušejte SONE+

– síťová jízdenka jen za 150 Kč
– platí celý den v sobotu, nebo neděli*
– je určena pro společnou cestu maximálně pěti cestujících ve 2. vozové třídě; nejvýše dva z nich mohou být starší 15 let
– neplatí v rychlících a vlacích vyšší kvality (IC, EC, SC)
– v příhraničí můžete SONE+ navíc použít pro cesty do stanic na druhé straně státních hranic
– jako spolucestujícího na jízdenku SONE+ nelze uznat psa (www.cd.cz)

Předprodej síťové jízdenky SONE+ jsou 2 měsíce. Je možné ji koupit ve všech pokladnách Českých drah (ČD) nebo u průvodčího ve vlaku.

*Platnost jízdenky končí vždy o půlnoci dne, pro který byla zakoupena.

Tvrzení:

1Jízdenka SONE+ stojí 150 korun.ANONE
2Jízdenku SONE+ za 150 Kč může využít až 5 dospělých lidí.ANONE
3Jedna jízdenka SONE+ platí celý víkend.ANONE

Komentář:

1: V textu vidíme větu: “ síťová jízdenka jen za 150 Kč”, což znamená, že stojí opravdu 150 Kč, takže tvrzení je pravdivé: ANO.

2: V textu je uvedeno, že „je určena pro společnou cestu maximálně pěti cestujících ve 2. vozové třídě; nejvýše dva z nich mohou být starší 15 let„, tedy je sice pro 5 lidí, ale jen 2 z nich mohou být dospělí (starší 15 let), takže tvrzení je nepravdivé: NE.

3: V textu je uvedeno, že „ platí celý den v sobotu, nebo neděli„, tedy platí jen jeden den víkendu (buď v sobotu, nebo v neděli), ne celý týden, takže tvrzení je nepravdivé: NE.

Úloha 2

Obsahuje dlouhý text (300–330 slov), jednoduchý informativní článek (např. rozhovor), a 6 otázek se čtyřmi odpověďmi. Vaším úkolem je vybrat jednu správnou odpověď.

Příklad (část článku):

Lékařka Zuzana Škodová je předsedkyní České lékařské homeopatické společnosti. Od roku 2002 jezdí zdarma léčit pacienty na kliniku v Nepálu. Má dva syny a kromě své profese se ještě zabývá fotografováním a zpěvem.

„Vždycky jsem chtěla odjet někam daleko a pomáhat,“ říká Zuzana Škodová. „Když jsem studovala medicínu, byla mým snem Afrika,“ dodává. Na první dalekou cestu, která ji místo do Afriky zavedla do Asie, ale dlouho čekala. „Ve chvíli, kdy se po revoluci v roce 1989 všechny možnosti otevřely, jsem otěhotněla. Byla jsem pět let s dětmi na mateřské dovolené, takže žádné cestování nebylo.“

Otázka:

Proč Zuzana Škodová neodjela do Afriky?

A) Protože byla doma s dětmi.

V textu je uvedeno „Byla jsem pět let s dětmi na mateřské dovolené, takže žádné cestování nebylo.“, což znamená, že neodjela, protože byla s dětmi na mateřské dovolené, odpověď A je proto správná.

B) Protože studovala medicínu.

V textu je uvedeno: „Když jsem studovala medicínu, byla mým snem Afrika“, což neznamená, že by nemohla odjet kvůli studiu, odpověď B tedy není správná.

C) Protože čekala na cestu do Asie.

V textu je uvedeno: „Když jsem studovala medicínu, byla mým snem Afrika“, takže čekala na cestu do Afriky, proto ani odpověď C není správná.

D) Protože v roce 1989 byla revoluce.

V textu je uvedeno: „Ve chvíli, kdy se po revoluci v roce 1989 všechny možnosti otevřely, jsem otěhotněla. Byla jsem pět let s dětmi na mateřské dovolené, takže žádné cestování nebylo.“, což znamená, že v roce 1989 zůstala v Česku ne kvůli revoluci, ale protože byla těhotná, takže ani odpověď D není správná.

Úloha 3

Obsahuje 6 krátkých textů (zprávy z novin nebo krátké informativní texty) a 8 titulků k těmto textům. Vaším úkolem je spojit titulky a texty tak, aby obsahovaly stejnou informaci. Dva titulky nepoužijete.

Příklad (část článku):

1) Věděli jste, že žlutá je barva exhibicionistů a v hnědé ukazujete, že nemáte ambice? Každá barva něco říká a působí na lidi okolo vás. Oranžová je barva temperamentních lidí. Ve fialové barvě budete vypadat jako chytrý člověk, který všechno ví.

2) Na jaře otevřeli v Koreji autobazar pro ženy. Protože pro většinu žen je nejdůležitější vzhled auta, jsou tady nová i použitá auta uspořádána podle barev. Napravo jsou červená auta, nalevo žlutá, uprostřed bílá, za nimi stříbrná a vzadu černá, vpředu pak nejžhavější novinky.

Titulky:

A) Co o vás řeknou barvy

B) Barvíte si vlasy sama?

C) Světlá auta jsou populární

D) V červené vás nepřehlédne!

Komentář:

Text 1: Spojuje barvy s vlastnostmi lidí a uvádí, že “Každá barva něco říká” – odpovídající titulek je tedy A.

Text 2: Informuje o tom, že “pro většinu žen je nejdůležitější vzhled auta” a proto jsou v autobazaru “nová i použitá auta uspořádána podle barev”, to tedy znamená, že pro ženy je důležitější barva auta, než jeho stav – tomu odpovídá titulek D.(i když titulek C se také týká aut, ale informace o tom, že světlá auta jsou populární, v tomto textu není).

Úloha 4

Obsahuje středně dlouhý text (příběh, popis události, životopis známé osobnosti apod.), který je rozdělen na 5 částí, které je třeba seřadit do správného pořadí.

Příklad (část článku):

Alice Masaryková

A) Alice Masaryková se narodila 3. května 1879. Po střední škole pokračovala dál ve studiu. Na vysokých školách vystudovala tři obory.

B) Kromě Karlovy univerzity v Praze vystudovala univerzity v Berlíně a Chicagu. Po první světové válce se aktivně účastnila veřejného života v Československu. V roce 1919 založila organizaci Československý červený kříž a po dobu 20 let ji vedla.

C) Během práce v této škole pozvala do Prahy americké zdravotní sestry, které jí pomáhaly zlepšovat vzdělání. Alice měla ve společnosti vysokou pozici, a proto se škola rychle stala populární.

D) Za jejího vedení se tato organizace věnovala charitativní činnosti. Alice se také velmi zajímala o ošetřovatelství. Od roku 1920 byla ředitelkou České ošetřovatelské školy.

1. část textu je vždy označena jako příklad (nepočítá se do hodnocení), zde je to část A. Začátek každé části textu by měl navazovat na konec předchozí části. 

2. část našeho textu by tedy měla začínat informací o studiu “na vysokých školách”. To splňuje část B: “Kromě Karlovy univerzity v Praze vystudovala univerzity…”. 

3. část by měla navazovat na informaci o tom, že vedla “organizaci Československý červený kříž”. To nacházíme na začátku části D: “Za jejího vedení se tato organizace…” 

4. část by měla navazovat na informaci o vedení “České ošetřovatelské školy”. To se objevuje na začátku části C: “Během práce v této škole…”.

Správné řešení tedy je: A – B – D – C

TIPY A RADY

pečlivě čtěte texty i otázky, abyste pochopili přesný význam informace

sledujte časový limit, abyste stihli všechny úlohy

před zkouškou trénujte čtení – čtěte zprávy a zajímavé články na internetu

před zkouškou trénujte podobné typy úloh v učebnicích pro úroveň B1 (nebo i B2)

Poslech

V této části zkoušky vás čekají 4 úlohy, na které máte 30-35 minut. 

Úloha 1

Obsahuje několik (3–6) krátkých dialogů a 6 otázek se čtyřmi odpověďmi. Vaším úkolem je vybrat jednu správnou odpověď. 

Nejdříve si přečtete otázky k prvnímu dialogu (budete mít na to 20 sekund) a pak uslyšíte dialog 2x. Přitom zaznamenáte správnou odpověď. Potom si přečtete otázky k dalšímu dialogu, který uslyšíte také 2x, atd.

Příklad:

Transkripce jednoho dialogu:

žena: Provazníková.
muž: Dobrý den, mohl bych mluvit s panem magistrem?
žena: Není doma.
muž: Aha. A můžu poprosit o číslo na mobil?
žena: Promiňte. S kým mluvím?
muž: Pardon. Tady Karel Malina, jsem jeho student a teďka v pět hodin mu mám zavolat, abychom se domluvili na termínu zkoušky.
žena: Aha. Manžel mi o tom ale nic neříkal. Tak se nezlobte, ale číslo mobilního telefonu vám nedám.
muž: Hm. Rozumím. Nevíte, kdy se vrátí?
žena: Nevím. Tak zavolejte za hodinu nebo zítra.
muž: Dobře. Zavolám za hodinu.
žena: Ehm. Na shledanou.
muž: Děkuju. Na shledanou.

Otázka:

Proč Karel volá k Provazníkům?

A) Karel chce mluvit s paní Provazníkovou kvůli jejímu manželovi.

V dialogu je řečeno: “mohl bych mluvit s panem magistrem?” takže s paní Provazníkovou mluvit nechce, odpověď A tedy není správná.

B) Karel ztratil číslo mobilního telefonu pana Provazníka.

V dialogu Karel prosí o číslo mobilního telefonu pana Provazníka, ale neříká, že ho ztratil, odpověď B tedy není správná.

C) Karel zapomněl telefonní číslo pana magistra Provazníka.

V dialogu tato informace není, odpověď C tedy není správná.

D) Karel chce s panem Provazníkem mluvit o zkoušce.

V dialogu Karel říká: “v pět hodin mu mám zavolat, abychom se domluvili na termínu zkoušky”, takže odpověď D tedy je správná.

Úloha 2

Obsahuje jeden dlouhý dialog (rozhovor se známou/zajímavou osobností) a 8 otázek se čtyřmi odpověďmi. Vaším úkolem je vybrat jednu správnou odpověď. 

Nejdříve si přečtete otázky k prvnímu dialogu (budete mít na to 80 sekund) a pak uslyšíte dialog 2x. Přitom zaznamenáte správnou odpověď.

Příklad:

Transkripce části dialogu:

muž: Naším dnešním hostem je Gabriela Demeterová, úspěšná česká houslistka, vítězka Mezinárodní houslové soutěže v Anglii, držitelka ocenění „Žena roku 2005“. Gabriela se narodila roku 1971 a vystudovala konzervatoř v Praze. Nedávno se odstěhovala na venkov.
muž: Nechybí vám na venkově Praha?
žena: Jsem v Praze často kvůli práci, proto mi nechybí. Jsem Pražačka a Prahu miluju. Ale protože doma cvičím na housle, potřebuju klid, který je na venkově. Hluk v Praze mě ruší. Když mám ticho, lépe a rychleji pracuju. Proto jsme se s partnerem odstěhovali na vesnici.
muž: Kolikery housle máte?
žena: Troje. Jedny mám půjčené z Národního muzea, jsou z roku 1795. Pak mám svoje housle vyrobené v Itálii v roce 1855. Moje třetí housle jsou české ze začátku 20. století. Ty jsem dostala od rodičů a hrála jsem na ně na konzervatoři.
muž: Ve vaší rodině hráli skoro všichni profesionálně na housle – babička, dědeček a sestra. Musela jste taky hrát?
žena: Nemusela, ale moc jsem chtěla. Moje starší sestra studovala na konzervatoři a mně se moc líbily její housle. Když mi byly tři roky, dostala jsem svoje první housle a úplně sama jsem se naučila každý den hrát jednu písničku. Později jsem začala chodit do Lidové školy umění.

Otázka:

Proč začala Gabriela hrát na housle?

A) Protože se jí líbily sestřiny housle.

V dialogu žena říká: “Moje starší sestra studovala na konzervatoři a mně se moc líbily její housle”, odpověď A je tedy správná.

B) Protože chtěla chodit na konzervatoř.

V dialogu tato informace není, odpověď B tedy není správná.

C) Protože ji sestra naučila hrát na housle.

V dialogu žena říká: “úplně sama jsem se naučila každý den hrát jednu písničku”, což znamená, že se začala učit hrát na housle sama, odpověď C tedy není správná.

D) Protože její sestřenice je profesionální houslistka.

V dialogu tato informace není, odpověď D tedy není správná.

Úloha 3

Obsahuje jeden středně dlouhý monolog nebo dialog (informativní text z rozhlasu) a 6 tvrzení, která je třeba označit jako pravdivá (ANO), nebo nepravdivá (NE).

Nejdříve si přečtete tvrzení (budete mít na to 30 sekund) a pak uslyšíte nahrávku 2x. Přitom zaznamenáte správnou odpověď. 

Příklad:

Transkripce části nahrávky:

Metro je populární dopravní prostředek, který přepraví v Praze milion cestujících denně. V současnosti má metro padesát sedm stanic, jeho trasy měří padesát devět kilometrů a bude se dále rozšiřovat do míst, kde bydlí mnoho lidí, a také na mezinárodní letiště. Dnes má metro tři trasy. V roce 2025 by mělo mít už trasy čtyři a o devatenáct stanic víc než teď. Pražské metro slaví v roce 2009 kulaté pětatřicáté narozeniny. První vlaky metra vyjely na svou trasu v roce 1974.

Tvrzení:

1V současnosti má pražské metro 59 stanic.ANONE
2Metro v budoucnu povede až na mezinárodní letiště.ANONE
3Pražské metro je v provozu více než 30 let.ANONE

Komentář:

1: Ve zprávě slyšíme: “ V současnosti má metro padesát sedm stanic, jeho trasy měří padesát devět kilometrů…”, což znamená, že 59 není počet stanic, ale počet kilometrů, takže tvrzení není pravdivé: NE.

2. Ve zprávě slyšíme: “ …bude se dále rozšiřovat do míst, kde bydlí mnoho lidí, a také na mezinárodní letiště”, takže tvrzení je pravdivé: ANO.

3. Ve zprávě slyšíme: “Pražské metro slaví v roce 2009 kulaté pětatřicáté narozeniny”, což znamená, že v roce 2009 bylo metro v provozu 35 let, což je víc než 30 let, takže tvrzení je pravdivé: ANO.

Úloha 4

Obsahuje 2–5 krátkých monologů (hlášení v metru/na nádraží, technické informace, krátké zpravodajství z rádia, předpověď počasí, informace o dopravě apod. a 5 vět, která je třeba doplnit podle informací, které uslyšíte. 

Před poslechem každého monologu si přečtete věty související s daným monologem (budete mít na to 10-15 sekund) a pak uslyšíte nahrávku 2x. Přitom zaznamenáte správnou odpověď. Číslovky můžete zapisovat číslem nebo slovem.

Příklad:

Transkripce části nahrávky:

Vážení cestující, oznamujeme vám, že od 28. března do 28. září bude opět v provozu speciální autobusová linka, která pojede ze zastávky Nádraží Holešovice do zastávky Zoologická zahrada. Můžete ji využít každý víkend a ve svátky od 9 do 18 hodin.

Věta 1: Autobusová linka do ZOO začne jezdit 28. _________________.

Ve zprávě slyšíme, že linka “od 28. března do 28. září bude opět v provozu”, to znamená, že začne jezdit 28. března, zapíšeme tedy “března”.

Věta 2: Autobusová linka do ZOO bude jezdit každý _________________ a ve svátky.

Ve zprávě slyšíme: “Můžete ji využít každý víkend a ve svátky…”, zapíšeme tedy “víkend”.

TIPY A RADY

pečlivě čtěte ještě před poslechem otázky, abyste přesně věděli, jakou informaci máte hledat, případně si můžete i označit klíčová slova

buďte opatrní hlavně tehdy, když uslyšíte přesně ten údaj, který je uveden v jedné z možných odpovědí – nemusí odpovídat informaci, kterou potřebujete (viz číslovka 59 v příkladu úlohy 3)

při prvním poslechu odpovězte na otázky, které jsou pro vás nejjednodušší, při druhém poslechu jejich zkontrolujte správnost a zaměřte se na ty složitější

pokud nějakému slovu nerozumíte, nestresujte se, možná nebude pro správnou odpověď důležité

před zkouškou trénujte poslech – poslouchejte zprávy a podcasty na internetu

před zkouškou trénujte podobné typy úloh v učebnicích pro úroveň B1 (nebo i B2)

Psaní

V této části zkoušky vás čekají 2 úlohy, na které máte celkem 60 minut. 

Úloha 1

Musíte napsat dotazník – formální text. Dotazník obvykle rozesílají společnosti, které chtějí získat od zákazníků zpětnou vazbu (co se vám líbilo, co by se mohlo zlepšit apod.).  V zadání je konkrétně uvedeno, jakou službu (výlet s cestovní kanceláří, večeře v restauraci, pobyt v hotelu apod.) jste využili. V dotazníku máte napsat hodnocení této služby tím, že odpovíte na 3 otázky. Musíte napsat minimálně 75 slov celkem.

Téma dotazníku (služba, kterou máte hodnotit) může být různé, otázky jsou ale vždy stejné. Můžete si tedy dopředu připravit několik variant odpovědí, které pak budete upravovat podle zadání. 

Příklad:

Byl/a jste na jednodenním výletu s cestovní kanceláří „CestujTam“. Vyplňte dotazník. Napište celkem minimálně 75 slov.

1) Proč jste si výlet vybrali?
2) S čím jste byli na výletě spokojeni?
3) Co byste na výletě změnili?

Odpověď na 1. otázku můžete začít větou “Výlet s cestovní kanceláří „CestujTam“ jsem si vybral/a, protože mi ho doporučil kamarád, který se podobného výletu zúčastnil minulý měsíc….”  Vymyslete logickou a podrobnou odpověď, přidejte detaily (kdy, kde, jak…), používejte spojovací výrazy (protože, neboť, který, ale, a proto, že apod.).

Odpověď na 2. otázku můžete začít větou “Nejvíce jsem ocenil/a výbornou organizaci výletu a příjemné vystupování našeho průvodce. Byl velmi milý a vyprávěl nám cestou zábavné historky. Když jsme přijeli…” Opět pište logicky, podrobně, s různými detaily.

Odpověď na 3. otázku můžete začít větou  “Bylo by dobré, kdybyste počítali s delší přestávkou na oběd, protože jsme…” nebo “Doporučil/a bych…” Uveďte důvod, proč změnu navrhujete, a můžete také přidat konkrétní problém, se kterým jste se setkali.

Při psaní budete potřebovat trochu fantazie, zkuste si danou situaci představit a snažte se ji popsat. Je důležité dodržet přesně zadání, např. když je uvedeno, že jste byli na jednodenním výletu, tak nepište o noci strávené v hotelu! Jedná se o formální text, proto nepoužívejte neformální slova (fajn, furt, barák,kluci apod.).

Úloha 2

Musíte napsat neformální dopis kamarádovi/kamarádce. Budete si moct vybrat ze dvou témat. Pod tématy budou uvedeny body, které musíte jasně a podrobně zpracovat. Musíte napsat minimálně 100 slov.

Příklad:

Vyberte si jedno z témat (A, nebo B) a napište svému kamarádovi / své kamarádce dopis, ve kterém vyjádříte svůj názor na vybrané téma. Napište minimálně 100 slov.

A) Koupil jste si nové auto a máte s ním problém.
B) Chcete odejít z práce, ale v té současné máte skvělé kolegy.

V dopisu:
– popište detailně celou situaci
– vysvětlete, jak chcete situaci řešit

Je potřeba dodržet základní strukturu dopisu:

neformální oslovení – začátek a jméno píšeme s počátečním velkým písmenem, před jménem i za ním píšeme čárku

úvod dopisu – větu po oslovení píšeme na nový řádek a s malým počátečním písmenem

hlavní část dopisu – popíšeme problém a můžeme připojit nějakou osobní zkušenost, poté vysvětlíme, jak chceme problém řešit nebo jaké jsou možnosti jeho řešení, můžeme také požádat kamaráda/kamarádku o radu

rozloučení – na samostatném řádku

podpis – stačí křestní jméno, nemusí být skutečné, píše se také na nový řádek

Ahoj, Tomáši,
jak se máš? Omlouvám se, že jsem se dlouho neozval, ale měl jsem v poslední době hodně problémů…
Měj se hezky a pozdravuj ode mě maminku a taky sestru.
Petr

Dopis je neformální, používáme tedy tykání a můžeme uvést i neformální slova. Struktura dopisu je daná, proto si můžeme předem připravit obvyklé fráze (oslovení, úvod, rozloučení) a při zkoušce je pak snadno a správně použít.

TIPY A RADY

po přečtení zadání si nejdříve rozmyslete, o čem budete psát a jednotlivé myšlenky si zapište, nejlépe v tom pořadí, jak budou v textu po sobě následovat

do záznamového archu pište čitelně

nepoužívejte příliš krátké a jednoduché věty, snažte se ukázat, že máte bohatou slovní zásobu a umíte vyjádřit myšlenky v delších větách, na druhé straně netvořte příliš složité věty, protože vaše sdělení musí být jasné

rozvrhněte si čas a snažte se ho dodržet, např. 5 minut na plánování obsahu každého textu, 20 minut na napsání každého textu a nakonec 10 minut na kontrolu pravopisu a gramatiky

myslete na splnění minimálního počtu slov (každé slovo je odděleno mezerou, např. věta “V pondělí jsem koupil 3 knihy” má 6 slov), na druhé straně´se nedoporučuje psát text výrazně delší, protože tak riskujete vyšší počet chyb

před zkouškou trénujte psaní – pište různé texty, zejména typy textů požadovaných pro zkoušku, a nezapomeňte na procvičování pravopisu a gramatiky; využijte pomoci učitele, aby vám texty opravoval a pomohl s odstraňováním případných nedostatků

více podrobných informací o psaní najdete v příručce Manuál pro přípravu k subtestu Psaní

Mluvení

Mluvení probíhá v ústní části zkoušky. Budete zkoušeni ve dvojici, spolu s dalším kandidátem. Čekají vás 3 úlohy, na které máte celkem 60 minut. Zkouška trvá 15–18 minut (pro 2 kandidáty dohromady) a budete se v rozhovoru s druhým kandidátem střídat.

Úloha 1

Samostatný projev – monolog

Budete mluvit samostatně o sobě, takže se představíte a budete mluvit o svém životě. Měl byste mluvit přibližně 2 minuty. 

Tuto část si můžete celou připravit předem před zkouškou a záleží jen na vás, jaké informace o sobě budete chtít říct (odkud jste, rodina, studium, práce, koníčky, radosti a problémy vašeho pobytu v České republice, znalosti jazyků, plány do budoucna apod.). Doporučuji si celý monolog pečlivě připravit a ověřit si správnost výslovnosti i gramatiky. Získáte tak cenné body a zároveň budete méně stresovaní.

Examinátor vám může položit 1–4 doplňující otázky, např.: Řekněte nám něco o své rodině. Jak vypadá váš dům/byt? Co jste dělal/a minulý víkend? Jaké obvykle vypadá vaše dovolená?   

Informace, které o sobě řeknete, nemusí být všechny pravdivé, můžete si realitu přizpůsobit vašim jazykovým znalostem, abyste ukázali, že umíte mluvit na různá témata a máte širokou slovní zásobu. V této úloze je vhodné volit neutrální, spíše formální výrazy.

Úloha 2

Dialog s examinátorem na vybrané téma

Vylosujete si 2 karty, na každé z nich je jedno téma, např. Sport – Cestování. Po přečtení obou témat si z nich vyberete jedno téma. K tématu dostanete obrázek, který je s tématem spojený a který vás má inspirovat k mluvení. Často jsou to dva obrázky, které dva různé aspekty daného tématu a směřují k tomu, abyste o nich řekli svůj názor a vysvětlili dúvody.

Příklad obrázku k tématu SPORT:

Karta s obrázky pro téma sport

Examinátor vám položí konfrontační otázku, např. Který sport byste si vybral/a? Proč? 

Je vhodné, abyste odpověděli minimálně několika větami: popište, co oba obrázky představují, řekněte, jaké jsou podle vás výhody a nevýhody každého z obou sportů, což vás dovede k tomu, abyste uvedli, který z nich je pro vás lepší a proč. 

Není vhodné odpovědět příliš stručně (např. Fotbal, protože se mi líbí.). Examinátor tak bude mít dojem, že neznáte slovíčka, máte problém utvořit delší větu apod. Snažte se toho říct co nejvíc, i věci, které považujete za banální a nezajímavé, ani nemusíte mluvit pravdivě. Examinátora ve skutečnosti vůbec nezajímá, co máte raději a proč, ale zajímá ho, jak dobře umíte mluvit česky. Vaším úkolem je ukázat, co všechno umíte (“prodat” své znalosti a dovednosti). 

Examinátor může pokládat také doplňující otázky (např. Který sport děláte? Jak často sportujete? Sportujete raději sám, nebo ve skupině? Proč?) a celý dialog bude přibližně 3–4 minuty. 

Rozhovor s examinátorem patří do formálního vyjadřování, budete si vykat a používat spisovné/hovorové výrazy typické pro formální mluvený jazyk.

Úloha 3

Dialog kandidátů 

V této úloze budete mít za úkol vyřešit společně s druhým kandidátem zadanou komunikační situaci, tzn. domluvit se na společném řešení, např. plánování společné cesty nebo dovolené, programu na volný večer, víkendu na horách. Rozhovor by měl trvat přibližně 5 minut.

Příklad zadání:

Karta s obrázky pro téma sport

Očekává se neformální vyjadřování, mluvíte s kamarádem/kamarádkou, tykáte si a můžete používat i neformální výrazy, aby rozhovor působil přirozeně. 

Dialog začnete pozdravem a návrhem na řešení situace, případně budeme reagovat na pozdrav a návrh druhého kandidáta, např.:

  • Ahoj, jak se máš? 
  • Čau, celkem fajn, a co ty? 
  • Jde to, ale pořád mám spoustu práce, potřeboval bych nějakou zábavu. Co kdybychom (kdybysme) šli do kina? 
  • To je výborný nápad…

Podobným způsobem by měl rozhovor pokračovat, abyste se dohodli na tom, kdy půjdete do kina, do jakého kina, na jaký druh filmu, na jakém místě v kině chcete sedět (řada, sedadlo), případně i kde si koupíte vstupenky. V závěru byste se měli rozloučit.

V této úloze se také doporučuje hodně mluvit. Není třeba tvořit dlouhé a složité odpovědi, protože to není ve spontánní konverzaci přirozené, ale rozvádět dialog formou doplňujících otázek (např. Máš radši akční, nebo romantické filmy?), emotivních reakcí (např. To je skvělý!), mírným komplikováním situace (např. V sobotu? To se mi moc nehodí, manželka slaví ten den narozeniny!) apod. V každém případě byste si měli s druhým kandidátem pomáhat, dávat mu otázky a návrhy tak, aby na ně mohl snadno reagovat.

TIPY A RADY

při mluvení se dívejte na svého komunikačního partnera, tj. při úloze 1 a 2 na examinátora a při úloze 3 na druhého kandidáta

nemluvte příliš rychle a snažte se jasně a pečlivě vyslovovat, aby vám bylo dobře rozumět (správná výslovnost se hodnotí!)

pokud si nemůžete vzpomenout na nějaké slovo, nezastavujte se, ale pokuste se to říct jinak nebo informaci zcela vynechte a pokračujte dál

není třeba říkat pravdu a vaše skutečné názory, ani to, co vás právě napadlo, důležité je ukázat, co všechno umíte (vaše slabé stránky moc neukazujte)

před zkouškou trénujte mluvení – mluvte s přáteli, spolužáky, kolegy nebo i sami se sebou, a to co nejčastěji

velmi efektivní příprava na ústní část je pomocí učitele, který s vámi bude konverzovat na témata užitečná pro zkoušku, bude vás opravovat a vysvětlovat případné chyby, navrhne vhodné fráze, dá vám cenné rady atd.

Pokud máte zájem o pomoc při přípravě na zkoušku, nabízím individuální kurzy a lekce češtiny pro cizince, abyste získali sebedůvěru, pocit jistoty a zkoušku hravě zvládli!

Zdroje a doporučená literatura

https://cestina-pro-cizince.cz/obcanstvi

https://cestina-pro-cizince.cz/obcanstvi/databanka-uloh

https://ujop.cuni.cz/UJOP-371.html?ujopcmsid=8:zkouska-z-ralii-a-cestiny-pro-obcanstvi-cr

https://arche.is.cuni.cz/images/zkousky/dokumenty/zkobc-modelova-varianta.pdf

https://arche.is.cuni.cz/images/zkousky/dokumenty/zkobc-modelovy-poslech.mp3

https://arche.is.cuni.cz/images/zkousky/dokumenty/zkobc-ps-manual-pro-kandidaty.pdf

https://arche.is.cuni.cz/images/zkousky/ZKOBC_tipy_psani.pdf

https://www.facebook.com/cce.ujop

PEČENÝ, P. a kol.: Připravujeme se ke zkoušce z českého jazyka pro účely udělování státního občanství ČR. Praha: Karolinum, 2023.

Témata: Tipy Zkoušky