O mně

Jmenuji se Romana Kratochvílová a jsem lektorkou francouzštiny a češtiny pro cizince. Pomáhám přes třicet let studentům francouzštiny sblížit se s jazykem i kulturou frankofonního světa. Více než dvanáct let podporuji rovněž snahu cizinců naučit se česky, aby překonali jazykovou bariéru a mohli si splnit svůj sen studovat a pracovat v České republice.

Vždy mě bavily jazyky a lingvistika. Poznávání, jak funguje jejich osvojování a jak se tím člověku otevírají nové světy. Výuku jazyků pořád, i po těch letech, považuji za velmi kreativní činnost. Neustále vymýšlím něco nového a velmi mě těší, když se mi daří tuto radost přenášet i na své studenty, být jim užitečná a obohatit je.

Můj příběh

Koláž fotek z roku 1990
 
 
 
 
 

1990

Po studiu na FF Univerzity Karlovy jsem krátce pracovala jako učitelka češtiny a pak jsem učila postupně na dvou pražských gymnáziích francouzštinu. Bylo to dynamické období. Vymýšlela jsem pro studenty hravé aktivity a organizovala výměnné zájezdy do Francie a výlety do Paříže. Udělala jsem si přitom doktorát z didaktiky francouzštiny (PhDr.) a absolvovala různé stáže a školení jak u nás, tak ve Francii.

2000

Začala jsem učit na Vysoké škole hotelové v Praze. Byla to další výzva. Vrhla jsem se na průzkum francouzských odborných i didaktických materiálů a vytvořila učebnice Francouzština v hotelnictví a cestovním ruchu (A1-A2) a Affaires dans le tourisme: obchodní francouzština v cestovním ruchu a hotelnictví (B1-B2). Své zkušenosti jsem využila i při vedení metodického kurzu francouzštiny v cestovním ruchu pro lektory jazykové školy.

 
 
 
 
 
Koláž fotek z roku 2000
Koláž fotek z roku 2008
 
 
 
 
 

2008

Francouzština mě přivedla k zájmu o frankofonní svět za hranicemi Francie, a to o pouštní oblasti Afriky. Podnikla jsem několik cest na Saharu do Mali a Mauritánie a poznávala život a kulturu Tuaregů. O svých cestách jsem přednášela a publikovala články v časopisech. Získala jsem poznatky o osvojování jazyků bez škol - lidé tam mluví několika jazyky, aniž by se je učili ve škole.

2011

Další etapa nastala, když jsem dostala příležitost vyučovat na vysoké škole kromě francouzštiny také češtinu. Tím začala moje cesta lektorky češtiny pro cizince. A protože mám ve zvyku brát věci "od podlahy", dala jsem se do studia didaktiky češtiny pro nerodilé mluvčí a nakonec se rozhodla pro doktorské studium. Vytváření materiálů pro studenty, samotná výuka a psaní dizertace se dobře doplňovaly.

 
 
 
 
 
Koláž fotek z roku 2011
Koláž fotek z roku 2023
 
 
 
 
 

2023

Po úspěšném dokončení doktorátu (Ph.D.) jsem uvažovala, co dál. Souhra okolností mě nakonec přivedla k rozhodnutí začít další novou etapu, a to učit soukromě, na volné noze. Mít tak možnost plně využít své bohaté zkušenosti, abych pomohla lidem naučit se česky nebo francouzsky skutečně komunikovat a aby je přitom učení bavilo.

Vzdělání

 • Obor učitelství českého a francouzského jazyka na FF Univerzity Karlovy
 • Didaktika francouzského jazyka na FF Univerzity Karlovy (PhDr.)
 • Didaktika češtiny pro cizince na FF Univerzity Karlovy (Ph.D.)
 • Stáže ve Francii (Université de Bourgogne, Université de Lille)
 • Řada domácích stáží, metodických kurzů a konferencí k výuce francouzštiny a češtiny pro cizince

Publikace

 • Affaires dans le tourisme : obchodní francouzština v cestovním ruchu a hotelnictví, 2007
 • Francouzština v hotelnictví a cestovním ruchu, 2011
 • Komunikace v managementu hotelnictví, 2020 (spoluautor)
 • Akademické psaní ve výuce češtiny pro cizince: chybová analýza akademických textů, 2016 - článek v časopisu CASALC Review
 • Rozvoj dovednosti akademického psaní v češtině pro cizince, 2018 - článek v časopisu CASALC Review

Konference (jako řečník)

 • Práce s chybou ve výuce cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince) - Mezinárodní konference, UJOP UK, 2014
 • Foreign Language Competence as an Integral Component of the University Graduate Profile IV, UO Brno, 2014
 • Klíč k češtině jako cizímu jazyku - Mezinárodní konference, Masarykova univerzita Brno, 2015
 • Didaktika psaní v cizím / druhém jazyce (zejména v češtině) - Mezinárodní konference, UK Praha, 2016