Reference

Lea M.

Lekcie francúzskeho jazyka s pani Kratochvílovou sú najlepšou voľbou pre každého, kto sa chce jazyk naučiť alebo si ho zlepšiť, či už je to francúzština všeobecná pre praktický život alebo profesná či inak špecializovaná. Lekcie sú pre mňa veľmi hodnotné, keďže výučba prebieha úplne ako s rodeným hovoriacim. Sú zároveň zaujímavo, interaktívne a moderne koncipované. Vždy doplnené didaktickými materiálmi, typmi a odkazmi na audiovizuálne cvičenia. Pani Kratochvílová tak mne ako študentke ukazuje komplexný pohľad na francuzsky jazyk a aj frankofónnych krajín, v rámci ich reálií, kultúry a i. Pani učiteľka je veľmi trpezlivá, ochotná a empatická a aj vďaka tomu ma francúzština veľmi baví a budem ju rada v živote využívať. 100% spokojnosť.

Anastasia M.

Vřele doporučuju. Pokrývá všechny požadované směry. Trénink je snadný a bez stresu. Velmi srozumitelně vysvětluje gramatiku.

Olena H.

Jsem ráda, že se učím česky s profesionálem. Líbí se mi metodika výuky, individuální přístup a příjemná komunikace.

Aleš Ch.

Tyto lekce francouzštiny mohu určitě doporučit. Skvělý přístup i forma výuky se zaměřením, které jsem si vybral.

Ivana K.

Romana žije ve frankofonním světě i v Praze, o zákoutích na Montmartru mluví stejně samozřejmě jako my mluvíme o zákoutích Malé Strany. A nejde jen o Francii, fascinující je i její vyprávění z pouštní Afriky. Konverzační hodiny se točí samozřejmě i kolem francouzské kultury, hudby i filmu. Gramatické chyby opravuje jakoby mimochodem, aby student neztratil ostych mluvit. Či psát... A čeština pro cizince? Vždyť ona ty učebnice sama léta vyrábí... Romana je prostě učitelka duší, a proto je skvělá...

Angeliki M.

I have been studying Czech with Romana online for 6 months now and I could tell from the beginning that she is experienced in teaching a foreign language, after having had some experience in learning foreign languages myself. She always prepares and shares with me interesting material (text, audio, video) that we use for understanding and conversation. Parallel to this material, Romana prepares apprehensible grammar tables that we discuss and then we get back to it, to recognize the grammar forms in practice. All the material is adjusted to my level and interests.

Už 6 měsíců se učím češtinu s Romanou online a od začátku jsem mohla říct, že má zkušenosti s výukou cizího jazyka. Vždy připraví a sdílí se mnou zajímavý materiál (text, audio, video), který používáme k porozumění a konverzaci. Paralelně s tímto materiálem připraví pochopitelné gramatické tabulky, které probíráme a poté se vracíme k textu, abychom poznali gramatické formy v praxi. Veškerý materiál je přizpůsoben mé úrovni a zájmům.